Hoe het begon.

In 1975 is vanuit het gemeentebestuur in het kader van het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid, aan alle inwoners van Spijkenisse een brief gestuurd waarin gevraagd werd ideeën kenbaar te maken, om het door de regering beschikbaar gestelde bedrag goed te besteden.

Vervolgens werden maar liefst 180 ideeën ingestuurd.
Één van die ideeën was het bouwen van een sterrenwacht.
Na drie inspraakvergaderingen bleek dat dit een goed idee was!

Daarna was er werk aan de winkel. Het was toen begin 1976.
Er werd een vereniging (de Vereniging Amateur Astronomen Spijkenisse, kortweg de VAAS) opgericht en een bestuur gekozen.
Dit geschiedde op 25 februari 1976.

Op deze avond werd meteen gepraat over "het bouwen van een echte sterrenwacht".
Deze kreeg op deze avond de eerste vormen.
De eerste ontwerpen werden gemaakt. Na veel schetsen, tekeningen en subsidieaanvragen,
was het eerste heuglijke feit daar: het slaan van de eerste paal! Dit geschiedde op vrijdag 21 april 1978.
Dit werd verricht door de toenmalig Consul van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde ( nu KNVWS ), tevens voorzitter van afdeling Rotterdam, de heer Verheijen.Zelfwerkzaamheid.
Nu was er nog meer werk voor de leden en het toenmalige bestuur.
De aannemer had alleen het metselwerk, het maken en plaatsen betonbekisting, trappen en kozijnen en de montage van de kozijnen in opdracht.

Vervolgens moesten de leden nog de volgende zaken zelf doen: al het voegwerk, plaatsen van binnenmuren, deurkozijnen, trappen, plavuizen, en niet te vergeten de complete koepel met aandrijving.

Een volgend bijzonder moment was het plaatsen van de koepel. Deze was náást de sterrenwacht in een grote tent in elkaar gezet. En zo gebeurde het dat eind september 1979, de koepel met een grote kraan op de sterrenwacht werd geplaatst.

Enkele kranten berichten uit die tijd. 

Het grootste moment moest toen nog komen: de opening van de sterrenwacht. Op woensdag 25 juni 1980 om 14:00 uur werd door toenmalig burgemeester van Spijkenisse, dhr. C. de Groen, de sterrenwacht geopend. Het was die dag ook, dat de naam van de sterrenwacht bekend werd gemaakt: "Tweelingen". 

Een krantenbericht dat in 1980 verscheen in een plaatselijke krant. Hier is de opening van de sterrenwacht, op 25 juni 1980, te zien. De telescoop die toen in de koepel kwam te staan, was een 30 cm f/14 Kutter-telescoop. Deze is in 2003 vervangen door een 30 cm f/5 Newton telescoop.
En vervolgens in Januari 2016 weer vervangen door een Meade 14" ACF SCT

Bron: Archief Sterrenwacht

Een stukje geschiedenis.
In de begintijd van de sterrenwacht waren de activiteiten grotendeels anders dan heden ten dage.
We beschikten nog niet over de geavanceerde apparatuur die ons momenteel ter beschikking staat..
Zeker de computertechniek en alle digitale mogelijkheden moesten we toen nog ontberen.
Telescopen en optische apparatuur werden zelf gemaakt, ook al vanwege de enorme kosten.
Astronomische spiegels werden zelf geslepen en ook de kijker behuizing,
monteringen en alle randapparatuur werden zelf gebouwd..

De grote man, initiatiefnemer en oprichter van de sterrenwacht was Bertus Bruns. Deze man heeft het gepresteerd om via subsidies van het ministerie, de gemeente Spijkenisse (met alle vergunningen en bouwtekeningen) de sterrenwacht te laten bouwen. Aanvankelijk alleen het karkas.
De koepel is door hem en de leden zelf gebouwd. De vensters en de complete aankleding van de sterrenwacht is door hem en de leden zelf verwezenlijkt. Helaas is Bertus zo’n 10 jaar geleden overleden……..We missen hem nog steeds….

 
Bertus bij (onder) de door hem gebouwde 3 spiegel Kuttertelescoop.
Anno: 1982. 

Aanvankelijk bouwde hij de 10 cm Kuttertelescoop die enige jaren in de koepel heeft gestaan.
Later bouwde hij de 3 spiegel 30cm Kutter-telescoop die tot 3 jaar geleden in de koepel gefunctioneerd heeft.
Deze kijker had een brandpuntsafstand van 4 meter…..!!


 

 
Bertus Bruns bij zijn zelf gebouwde prive-montering voor een eenvoudige lenzentelescoop.
Anno: 1975. 

Letterlijk alles wat met de apparatuur te maken had heeft hij samengesteld. Uiteraard kon hij een beroep doen op de deskundigheid van diverse leden. Het ledenbestand bestond en bestaat nog steeds uit vrijwilligers die allemaal hun eigen vakkennis meebrengen. Er is dus altijd wel iemand die een bepaald probleem tot een oplossing kan brengen. De kennis van veel leden is dus ook de kracht van de vereniging !!

 

 


 
De burgeravond in den Oert te Spijkenisse: Omstreeks 1985.
Op de foto’s staan o.a.:
Gerard Stigt, Frank Harteveld, Wim Brink, Henny de Klerk (met baard) Wim Bravenboer,
een zeer jonge Gerard Leenman en Ben Burger.  

Het slijpen van een astronomische spiegel is geen sinecure. Desondanks heeft de Kutter jarenlang perfect gefunctioneerd.
Helaas heeft de tand des tijd soms de overhand. Slijtage en veroudering hebben ons zo’n 3 jaar geleden doen besluiten een nieuwe telescoop aan te schaffen. De oude Kutter is verkocht aan een school en de nieuwe Newtonkijker die momenteel in de koepel staat is overgenomen van de sterrenwacht Copernicus te Haarlem. Na wat aanpassingen en afstellingen voldoet ook deze kijker uitstekend.

Jaarlijks namen we deel aan de burgeravond. Dit werd door de gemeente Spijkenisse georganiseerd en bestond uit een grote zaal waar iedere vereniging zijn eigen stand kreeg om zo hun activiteiten aan het publiek te tonen.

 
 


 

 
Een aantal leden na het behalen van het certificaat amateurastronoom.
(Na het volgen van de cursus sterrenkunde) Anno:1987
Op de foto’s staan o.a.:
Piet Molenaar, Mevr.v.Bodegom-Bevers, Jeroen, kleine Jelle (inmiddels zeeman op de grote vaart) Rob Spruit,
Piet de Bode (met bloemen), ..Brausch.
Gefeliciteerd. 

 


 

Bertus Bruns met zijn kaarten van de hemel.
Anno: 1986 

De Vereniging Amateurastronomen Spijkenisse, die aan de sterrenwacht gekoppeld is bestaat uit zo’n 60 tot 80 leden waarvan de harde kern zich daadwerkelijk bezig houdt met het onderhoud en functioneren van de sterrenwacht.
In de loop der jaren fluctueerde dit aantal nog al. We zijn echter in hoge mate afhankelijk van de jaarlijkse contributies van de leden ( € 42,50 per jaar) en van diverse sponsors.
Op een enkele uitzondering na is vooral de sfeer en kameraadschap bij deze club in hoge mate doorslaggevend geweest voor het functioneren van de sterrenwacht. Door de jaren heen een club van hobbyisten met de neuzen naar dezelfde kant gericht…!

Als U belangstelling gewekt is en U wilt met ons meewerken ………?
U bent als lid van harte welkom.

 
Na gedane arbeid. Anno: 1990
Piet de Bode schenkt de koffie in voor Gerrit van Dijk.
Ook Wim Bravenboer (met baard) wil wel een bakkie.  

Verhaal en commentaar:   Rob Spruit.
Foto's van negatieven die op de sterrenwacht liggen.

Ontwikkeld door: Peter van Vliet.

Onderhoud.
Om het voortbestaan van de sterrenwacht te behouden, is er geld nodig voor onderhoud.
We kunnen dit alleen verkrijgen van leden, donateurs en sponsors.

U kunt ons ook steunen in deze activiteiten door lid of donateur van onze vereniging te worden.
Natuurlijk kunt u ook sponsor worden van de sterrenwacht.